1399/10/25-15:15

دولت روحانی ۶ برابر اعتبار مسکن مهر، پول چاپ کرد!

به گزارش دولت بهار، حجم پایه پولی از ابتدای دولت روحانی بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر از ۶ برابر از اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در دولت دهم بابت ساخت ۲ میلیون واحد مسکن مهر، تخصیص یافت.

گفتنی است روحانی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مسکن مهر را عامل رشد تورم عنوان می‌کرد!

نظرات

اخبار مرتبط