1399/04/29-18:20

اظهارات وکیل حمید بقایی درباره اقدام غیرانسانی روزنامه شرق علیه موکل وی

وکیل حمید بقایی گفت: با توجه به ابعاد انتشار یک خبر جعلی توسط روزنامه شرق، که باعث آشفتگی آقای بقایی و مراجعه ایشان به دفتر این روزنامه شد، به قطع یقین ما از این روزنامه طرح شکایت خواهیم کرد.

 

نظرات

اخبار مرتبط