1399/03/07-00:26

سخنراني تاريخي دكتر احمدي‌نژاد در ديدار با برخي از منتخبين مجلس نهم در سال ۱۳۹۱

دكتر احمدي نژاد در جمع منتخبان ملت گفت: اصلا براي چه انقلاب شده؟ براي چه شما وارد انقلاب شده ايد؟ آيا انقلاب شده كه ما يك حكومتي درست كنيم و با هم ديگر حزب بازي در بياوريم و بجنگيم تا اين، آن يكي را خراب كند و بيايد سر قدرت؟ هر كسي هم رسيد سر قدرت، جيب خودش و فاميل هايش را پر كند و بعد هم هزار نوع مسائل فرعي درست كنيم تا كسي به اين چيزها توجه نكند. آيا براي اين انقلاب شد؟ آيا براي اين انقلاب شد كه بخش عمده اي از مديران ارشد كشور از جنوب شهر، از روستاها، از جاهاي دور بلند شوند و بيايند و بروند بالا نشين شهر تهران شوند؟ وقتي اين افراد آمدند در مسئوليت، دوزار نداشتند كه براي زندگي شان خرج كنند، ولي بعد بشوند ميلياردر و صاحب كارخانه و تجارت! براي اين انقلاب شد كه براي گرفتن پست ها بزنند توي سر و كله هم و دين و خدا و پيغمبر و همه مقدسات را خرج كنيم؟ انقلاب شده است براي انجام يك ماموريت الهي. انقلاب ما دنباله انقلاب پيامبر عزيز، حضرت محمد مصطفي (ص) است. اين انقلاب درست شد تا ايران و بشريت را يك گام جلو ببرد به سمت نقطه موعود، يعني به سمت هدف.

نظرات

اخبار مرتبط