1399/07/14-10:28

عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم از طرح ملی مسکن استقبال نکردند

عضو کمیسیون عمران مجلس: مردم از طرح ملی مسکن استقبال نکردند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نداشتن برنامه مدون و مشخص موجب شده که مردم از طرح ملی مسکن استقبال چندانی نکنند، مردم باید در گام نخست نسبت به این طرح آگاه شوند تا پس از آن مشارکت کنند.

به گزارش دولت بهار، علیرضا پاک فطرت در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به عدم استقبال متقاضیان خرید مسکن از طرح اقدام ملی مسکن، گفت: در شرایط کنونی شاهد هستیم که بسیاری از متقاضیان و ثبت نام کنندگان طرح مذکور، مبلغ اولیه را برای ثبت نهایی پرداخت نکرده اند.

 
تولید انبوه مسکن

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من مشکل متقاضیان طرح ملی مسکن، پرداخت مبلغ اولیه 40 میلیون تومانی ثبت نام نیست، بلکه مردم نسبت به این طرح اطمینان و اعتماد لازم را ندارند.

دولت درباره محورهای طرح اقدام ملی مسکن بسیار لرزان صحبت می کند

وی گفت: متأسفانه در چند ماه اخیر شاهدیم که دولت درباره محورهای طرح اقدام ملی مسکن بسیار لرزان صحبت می کند، به نظر می رسد که دولت دقیقا نمیداند که طرح اقدام ملی را چگونه و در چه مناطق می خواهد اجرایی کند.

پاک فطرت ادامه داد: مناطق اجرای طرح ملی مسکن، زمان اجرای پروژه ها و زمان تحویل واحدهای مسکونی جزء ابهامات این طرح محسوب می شود که دولت باید نسبت به این مسائل رفع ابهام کند.

مردم هیچ وقت نسیه را به نقد ترجیح نمی دهند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: نداشتن برنامه مدون و مشخص موجب شده که مردم از طرح ملی مسکن استقبال نکنند، مردم باید در گام نخست نسبت به این طرح آگاه شوند تا پس از آن مشارکت کنند. بنابر این مردم هیچ وقت موضوع نسیه را به موضوع نقد ترجیح نمی دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از طرف دیگر قرار است که طرح ملی مسکن به صورت مشارکتی اجرایی شود، یعنی آنکه دولت زمین طرح را تأمین و بخش خصوصی پروژه را اجرایی کند و در نهایت مساکن ساخته شده بر اساس توافق میان هر دو طرف تقسیم می شود، این روش موجب می شود که واحدهای متعلق به بخش خصوصی با قیمت بازار آزاد یا فراتر از آن عرضه شود.

نظرات

اخبار مرتبط