1399/07/23-14:18

آقای نورانی‌نژاد به خودت نگیر!

 آقای نورانی‌نژاد به خودت نگیر!

به گزارش دولت بهار، حسین نورانی نژاد، رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی جبهه مشارکت که پس از حوادث ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع وتبانی به جهت اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد، از مصاحبه اخیر دکتر احمدی نژاد و روشنگری درباره بخشی از پشت پرده امنیتی آن وقایع عصبانی شده و یادداشتی بلندبالا در روزنامه اعتماد منتشر کرده است.

به ایشان باید گفت دلخوری و رنج شما قابل درک است با این حال جناب نورانی نژاد، اگرچه شما در حزب امنیتی مشارکت، رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی بودید ولی آنچه در مصاحبه اخیر رونمایی شد، بسیار فراتر از سطح وظایف و نقش شما در حزب بود.

عناصر اصلی باز هم امثال  شما را جلو انداخته اند. پیشنهاد می‌شود اولا به خود نگیرید و ثانیا بار دیگر مهره و بازیچه پدرخوانده های امنیتی و اشراف سیاسی و اقتصادی نشوید.

صبر سازنده است.

نظرات

اخبار مرتبط