1399/08/04-19:30

بانک مرکزی نرخ ارز را کاهش داد

به گزارش دولت بهار، آلبرت بغزیان گفت:

➖ اگر امروزه نرخ دلار در مسیر کاهشی قرار گرفته خواست بانک مرکزی بوده است.

➖ اگر بانک مرکزی سیاستی را برای کنترل امور اتخاذ کرده است باید آن را ادامه دهد، این سیاست‌ها نباید موقتی باشد چراکه در صورت تداوم بازارهای موازی می‌توانند نسبت به تغییرات واکنش نشان دهند، اکنون بازارها از کاهش ارز مطمئن نیستند و به آن اطمینان ندارند اما اگر سیاست‌های کنترلی ادامه‌دار باشد اعتماد نسبت به تغییرات به دست می‌آید.

نظرات

اخبار مرتبط