1399/08/11-13:39

یادداشت دکتر علی ذبیحی/ مهندسی انتخابات آمریکا

یادداشت دکتر علی ذبیحی/ مهندسی انتخابات آمریکا

دامن زدن به هیجانات سیاسی در میان مردم آمریکا از یک سال قبل از پایان کار دولت اوباما در دستور کار مهندسان انتخابات این کشور قرار گرفت تا از رهگذر آن جنبش مردمی ۹۹ درصد در مقابل یک درصد را که در خیابانهای آمریکا به حرکت در آمده بود، تحت تاثیر خود قرار دهد. روند تحولات نشان داد که وارد کردن فردی در تراز ترامپ به عرصه سیاست در آمریکا، پروژه ای مهمتر از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور این کشور بوده است.

دولت بهار/ دکتر علی ذبیحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: سیاست و سیاستمداری بخصوص از نوع شیطانی آن، آنقدر تو در تو شده است که فهم ابعاد، پیچیدگی ها و اهداف آن هر بار کاری دشوارتر از قبل به نظر می رسد. ثروتمندان و قدرتمندان حاکم به جز زمانهایی کوتاه، آن هم در مناطقی محدود، همواره بر سرنوشت انسانها حاکمیت داشته اند. آنها با شگردهای تبلیغاتی و رسانه ای در اختیار خود، هر بدی را خوب و هر خوبی را بد جلوه می دهند و با فریب افکار عمومی، پایه های حکومت خود را مستحکم ساخته و بر دوام آن می افزایند.

طبقه اشراف با سیطره بر منابع عمومی ملت ها، در هرانتخاباتی دو مدل متفاوت را با تضاد حداکثری روانه میدان رقابتی ساختگی می کنند تا درها را برهمان پاشنه همیشگی که متضمن منافع آنان است، بچرخانند.

بسیار ساده اندیشانه خواهد بود اگر فرض شود که بایدن یا ترامپ هریک پیروز انتخابات آمریکا شوند، در سیاست خارجی آمریکا و به تبع آن در اوضاع جهان اتفاقی به نفع ملت ها از جمله ملت آمریکا نخواهد افتاد، اگر چه ممکن است در شیوه های اجرا تفاوتهایی وجود داشته باشد، ولی تفاوتی در نتیجه کار ایجاد نخواهد شد.
تمام طراحی و نشانه ها در روند آنتخابات آمریکا و اکثر کشورهای دنیا نشان می دهد که اشراف قدرتمند جهت حفظ ظاهر هم که شده، نیازمند حضور مردم در پای صندوقهای رای هستند.  اظهار نظرهای مختلف از سوی شخصیت های سیاسی و احزاب مطرح در آمریکا علیرغم مخالفت و بکارگیری عبارات سخیف در خصوص کاندیداها، بگونه ای بوده است که رقیب و طرفداران او را مجبور به موضع گیری و پاسخ نمایند و این روشی نخ نما شده برای ایجاد انگیزه و تحرک سیاسی در مردم با هدف کشاندن آنها به پای صندوقهای رای است.

شواهد امر حاکی از این واقعیت است که انتخاب ترامپ برای کسانی که ترامپ هراسی را در میان مردم ترویج کرده اند، مطلوب تر از بایدن است. شیوه تبلیغات انتخاباتی نیز دقیقا مشابه تبلیغات معروف برای سیگار وینستون است که بیان می شد "سیگار وینستون نکشید".

روند مهندسی انتخابات در آمریکا، بیش و پیش از آنکه بر پیروزی یکی از دو رقیب متمرکز باشد، بر ایجاد شور و نشاط سیاسی در فضای افکار عمومی آمریکا تمرکز یافته است تا درصد بیشتری از مردم را به پای صندوقهای رای بیاورد.

دامن زدن به هیجانات سیاسی در میان مردم آمریکا از یک سال قبل از پایان کار دولت اوباما در دستور کار مهندسان انتخابات این کشور قرار گرفت تا از رهگذر آن جنبش مردمی ۹۹ درصد در مقابل یک درصد را که در خیابانهای آمریکا به حرکت در آمده بود، تحت تاثیر خود قرار دهد. روند تحولات نشان داد که وارد کردن فردی در تراز ترامپ به عرصه سیاست در آمریکا، پروژه ای مهمتر از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور این کشور بوده است.

دست اندرکاران مدیریت انتخابات در آمریکا با اجرای این پروژه پر سر و صدا، به موفقیت هایی در سطح جهان و بویژه در انگیزه مند ساختن خواص و دولتمردان جهان در خصوص انتخابات این کشور دست یافته اند. نشانه های این امر به روشنی در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران قابل مشاهده است. شواهد همچنین گویای آن است که شور و هیجان در این دوره از انتخابات آمریکا بیشتر از چهار سال قبل خواهد بود.

نتیجه آنکه ترامپ هراسی در آمریکا و جهان یک پروژه موفق برای توجه و تمرکز افکار عمومی و خصوصی جهان بر انتخابات آمریکا بوده است تا جایی که متاسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه ملی نیز ایران بدون توجه به واقعیت ها، تمایل خود را به انتخاب بایدن بیان می کند!؟

ظواهر امر حاکی از آن است که فاز اول این پروژه ، یعنی فراموش شدن جنبش ۹۹ درصدی مردم آمریکا با موفقیت به انجام رسیده است و در فاز دوم تلاش می شود میزان مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد. اکنون باید منتظر ماند تا علائمی از اهداف طراحان و عوامل پشت صحنه تحولات آمریکا برای بالا بردن شمار شرکت کنندگان در انتخابات این کشور بروز و ظهور پیدا کند و مشخص شود که آنها از این تحولات چه مقاصدی را دنبال می کنند!

نظرات

اخبار مرتبط