1399/08/17-16:35

انتخابات آمریکا و یادداشت علی اکبر جوانفکر/ امیدهای واهی!

انتخابات آمریکا و یادداشت علی اکبر جوانفکر/ امیدهای واهی!

جاری شدن اراده الهی در آمریکا یا هر نقطه ای از جهان، مستلزم به قدرت رسیدن بایدن یا ترامپ نیست و کسانی که جاهلانه سنگ پیروزی یکی از آن دو را بر سینه می زنند، در عمل هم از خدا فاصله گرفته اند و هم بر بیگانه بودن با خواست و اراده ملت ایران مهر تایید زده اند.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: این روزها توجه جناح ها و مدعیان سیاست و قدرت در شماری از کشورهای جهان از جمله در ایران، بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال پیروزی یکی از دو رقیب انتخاباتی این کشور متمرکز شده است.

لازم است زمینه ها و دلایل موثر در پیدایش چنین وضعیتی، مورد کنکاش و بررسی عالمانه قرار گیرد تا معلوم شود که چرا نتیجه انتخابات در آمریکا برای برخی از کشورها و محافل قدرت به یک مساله مهم و حیاتی تبدیل شده است!

بیش از هر نقطه دیگری در جهان، این مساله موجب تعجب و حیرت است که چرا پس از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت فعلی ایران و جریانهای قدرت با امیدهای واهی، سرنوشت کشور را به نتیجه انتخابات در آمریکا گره زده اند!

مبارزات ملت ایران طی دهه های اخیر بر استقلال کشور از قدرتهای سلطه گر تمرکز داشته و شهادت صدها هزار تن از مردم و از جمله بهترین جوانان این سرزمین و تحمل خسارات گسترده مادی و مالی، بهای بسیار سنگین این مبارزات بوده است.   

اکنون هشت سال است که دولت آقای روحانی در یک روند برنامه ریزی شده، آینده ملت ایران را به تحولات سیاسی و انتخاباتی در آمریکا مرتبط ساخته است که حاصل آن وضعیت اسفبار امروز کشور از جنبه های گوناگون است.

مقامات دولت آقای روحانی و جریانهای سیاسی حامی آن، آشکارا اظهار امیدواری کرده اند که با پیروزی "جو بایدن" نامزد حزب دموکرات در آمریکا، روابط واشنگتن با تهران بهبود یافته و اوضاع اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کند.

این درحالی است که حامیان دولت و جریانهای سیاسی بوجود آورنده آن، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را که از دیرباز مواضعی کاملا شفاف و روشن نسبت به تحولات جهان از جمله رویکردهای انتخاباتی در آمریکا داشته است، آماج پرخاشگری ها و نسبت های ناروا قرار داده اند تا خطای راهبردی خود را در پیروی از سیاست های نظام سلطه به نحوی فریبکارانه توجیه نمایند.

دکتر احمدی نژاد بارها تصریح و تاکید کرده است که آنچه باید تغییر کند سیاست های دولت آمریکا در قبال ایران و سایر نقاط جهان است زیرا تجربه نشان داده است که با تغییر روسای جمهور در آن کشور و دست به دست شدن قدرت میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، هیچ تغییری در این سیاست ها رخ نخواهد داد.

جاری شدن اراده الهی در آمریکا یا هر نقطه ای از جهان، مستلزم به قدرت رسیدن بایدن یا ترامپ نیست و کسانی که جاهلانه سنگ پیروزی یکی از آن دو را بر سینه می زنند، در عمل هم از خدا فاصله گرفته اند و هم بر بیگانه بودن با خواست و اراده ملت ایران مهر تایید زده اند.

نظرات

اخبار مرتبط