1399/08/23-15:58

بانک مرکزی به موسسه مطبوعاتی نیاز ندارد!

بانک مرکزی به موسسه مطبوعاتی نیاز ندارد!

به گزارش دولت بهار، ایبنا روز چهارشنبه نوشت: جلسه اصلی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با حضور مدیران عامل بانکها ، مشاور رسانه ای رئيس کل بانک مرکزی، مدیر عامل شرکت بازار متشکل معاملات ارز ایران و دبیر کمیسیون هماهنگی ادارات سرمایه انسانی بانکها در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.
   
یکی از مدیران بانکهای حاضر در جلسه گفت کامبیز زاهدپور، مشاور همتی و مدیر سایت ایبنا با حمایت یکی از معاونین بانک مرکزی درپی تاسیس موسسه مطبوعاتی است و از حاضران خواسته سهامدار این موسسه باشند.

از آنجا که دولتی‌ها اجازه قانونی تاسیس رسانه و موسسه مطبوعاتی ندارند و موسسات مشابه در سازمانها و وزارتخانه‌های دیگر نیز حیاط خلوتی برای سودجویی نورچشمی‌ها محسوب می‌شود، مشخص نیست چرا چنین طرحی در بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

وضعیت ایبنا نیز در هاله ابهام است و ضرورت دارد وضعیت حقوقی و صورتهای مالی آن مورد حسابرسی و نظارت جدی قرار گیرد.

به دکتر همتی توصیه می‌شود بجای رفتن زیر بار این طرحهای شائبه‌دار، فکری به حال روابط عمومی خود کند تا در تراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ظاهر شود!

نظرات

اخبار مرتبط