1399/08/24-14:16

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ روانکاوی کلانتری!

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ روانکاوی کلانتری!

آقای عیسی کلانتری با اجرای سیاست های غلط خود در کشور و بویژه در خوزستان، سهم عمده ای در نابودی منابع آبی و سرزمینی دارد. اگر او مورد مواخذه قرار می گرفت، امروز جرات نمی کرد با توهین به دیگران بر عملکرد مخرب خود سرپوش بگذارد و با منتقدین، از موضع تکبر و تفرعن برخورد نماید.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: آقای عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به طرح برخی ادعاهای بی اساس در ارتباط با دکتر احمدی نژاد پرداخته و از جمله مدعی شده است ایشان اولین نفری بود که به هاشمی رفسنجانی لقب سردار سازندگی داد، صورت جلسه امضاء شده با رئیس جمهور و وزرای وقت را نادیده گرفت و جلسه با دو وزیر را برای دیدار با خانواده در تهران به تاخیر انداخت.

وی همچنین با توهین آشکار به ساحت خادم ملت ایران، رئیس جمهور سابق را به نداشتن صلاحیت روانی متهم کرده است.

چند نکته:

1- موحدین و پیروان راستین پیامبران الهی، هیچگاه دیگران را به روانی بودن متهم نکرده اند اما اشراف سیاسی و طالبان قدرت، همواره عجز و ناتوانی خود را در برابر منطق صحیح و محکم منادیان سخن حق، با متهم کردن آنها به جنون و نداشتن صلاحیت روانی نمایان ساخته اند.

2- آقای کلانتری در دولت است و برای اثبات صداقتش، بهتر است صورت جلسه مورد ادعای خود را با امضاء رئیس جمهور و سه وزیر وقت و دکتر احمدی نژاد، منتشر نماید.

3- دکتر احمدی نژاد از معدود استاندارانی بود که از روز اول مسئولیت خود، خانواده را به محل خدمتش برده بود و از همان زمان هم مدیریت های پروازی را قبول نداشت.

4- آقای هاشمی رفسنجانی چند ماه به پایان دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش به اردبیل سفر کرد، چه کسی باور می کند که دکتر احمدی نژاد اولین نفر در خطاب کردن او به عنوان سردار سازندگی بوده است!    

5- کارنامه عملکرد فاجعه بار آقای عیسی کلانتری به عنوان وزیر کشاورزی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، شهره عام و خاص است و دکتر احمدی نژاد نیز هرگز او را فرد ذیصلاحی برای تصدی وزارت کشاورزی نمی دانست. نابودی کشاورزی کشور و خسارات سنگین وارده به مردم اردبیل و بویژه عشایر این استان، دستاورد سیاست های غلط اوست.

6- در خلاف گویی آقای کلانتری همین بس که اگر او سندی بر علیه دکتر احمدی نژاد در اختیار داشت، لحظه ای درنگ نمی کرد و تا کنون بارها آن را منتشر می ساخت.

7- آقای عیسی کلانتری با اجرای سیاست های غلط خود در کشور و بویژه در خوزستان، سهم عمده ای در نابودی منابع آبی و سرزمینی دارد. اگر او مورد مواخذه قرار می گرفت، امروز جرات نمی کرد با توهین به دیگران بر عملکرد مخرب خود سرپوش  بگذارد و با منتقدین، از موضع تکبر و تفرعن برخورد نماید.

نظرات

اخبار مرتبط