1399/08/26-13:25

یادداشت جوانفکر درباره تصمیم غیرقانونی دولت برای تعطیلی کشور به بهانه کرونا

یادداشت جوانفکر درباره تصمیم غیرقانونی دولت برای تعطیلی کشور به بهانه کرونا

سئوال اساسی این است که آیا این تصمیم که از اول آذرماه به اجرا درخواهد آمد، تاثیری در مقابله با بیماری کرونا خواهد داشت و دولت مسئولیت عواقب آن را خواهد پذیرفت یا آنکه بازهم مردم به عنوان مسئول شکست این سیاست ها و تدابیر معرفی خواهند شد؟

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: در اصل‏ هفتاد و نهم  قانون اساسی تصریح شده است که در شرایط  اضطراری‏ و نظیر آن‏، دولت‏ می تواند با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید.

روشن است که اعمال هرگونه محدودیتی در جامعه که به موجب آن کار و زندگی و رفت و آمد مردم از حالت عادی خارج شود و به آنها خسارت وارد کند، مستلزم کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی است و دولت مجاز به اعمال هیچگونه محدودیتی نیست.

ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت و درمان به رغم برخورداری از اختیارات وسیع، نتوانسته اند شرایط کشور را از جهت آمار مبتلایان به ویروس کرونا و تلفات انسانی ناشی از آن، بهبود ببخشند به طوریکه ایران اکنون در میان بالاترین کشورها از نظر ابتلا و مرگ و میر انسانها در مقیاس جمعیت قرار دارد.

این در حالی است که رئیس جمهور و دولت وی و مقامات مسئول در ستاد ملی کرونا پیوسته مردم را مسئول وخامت اوضاع معرفی کرده اند و با استفاده از ادبیات تهدید آمیز و همراه با وضع محدودیت های مختلف از جمله جرایم نقدی و وعده برخورد کوشیده اند به زعم خود با این بیماری مبارزه کنند!

ایجاد ترس و وحشت در میان مردم نسبت به ویروس کرونا، یک رویکرد ثابت و از جمله بی تدبیری های به اجرا در آمده در کشور بوده است زیرا در نتیجه این خطای فاحش، ایمنی بدن کاهش یافته و نه فقط مردم در برابر کرونا بلکه در برابر سایر بیماری ها نیز آسیب پذیر شده اند.

محدود کردن ساعات فعالیت کسبه و بازار نیز یک بی تدبیری دیگر دولت بوده است زیرا اجرای این تصمیم به حضور و ازدحام بیشتر جمعیت در ساعت باقیمانده برای تامین نیازهای خود منجر شده و همین امر، باعث افزایش بیشتر مبتلایان و بالمآل آمار متوفیان ناشی از آن بوده است.

برخورد با خلاقیت های داخلی و کسانی که در مقابله با کرونا به دستاوردهایی نایل شده اند نیز از سیاست های غیرقابل توجیه دولت و ستادملی مبارزه با کرونا بوده است.

این در حالی بوده است که دولت، وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا در تامین، تولید و توزیع داروهای مورد نیاز برای مقابله با کرونا نیز عملکرد موفقی نداشته اند.

تحمیل هزینه های سنگین به مردم برای تامین دارو از بازار آزاد و و نایاب بودن داروها نتیجه سوء مدیریت اعمال شده مقامات مسئول است.

اینک دولت با داشتن چنین کارنامه نامطلوب و پر ابهامی، تصمیم گرفته است بدون رعایت موازین قانونی، محدودیت های وسیعی را در کشور به اجرا در آورد.

سئوال اساسی این است که آیا این تصمیم که از اول آذرماه به اجرا درخواهد آمد، تاثیری در مقابله با بیماری کرونا خواهد داشت و دولت مسئولیت عواقب آن را خواهد پذیرفت یا آنکه بازهم مردم به عنوان مسئول شکست این سیاست ها و تدابیر معرفی خواهند شد؟

نظرات

اخبار مرتبط