1399/08/28-23:59

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان پنجشنبه ۲۹ آبان

 جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان پنجشنبه ۲۹ آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۹۹ اعلام شد.

به گزارش دولت بهار، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه 29 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8 تا 8.30 صورت های مالی بخش دوم - رشته حسابداری - پایه 12 -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 8.30 تا 9 افترافکت جلسه هفتم - رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری - پایه 12-شاخه کاردانش

ساعت 9 تا 9.30 حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه 12 -شاخه کاردانش

ساعت 20.50 تا 21.15 طراحی عمومی- پایه 10 - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

ساعت 21.15 تا 21.50 کاربرد مداد رنگی - پایه 11 - رشته چهره سازی - شاخه کار دانش

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت 12تا 12.30 فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت 13 تا 13.30 فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 تفکر و سبک زندگی - پروژه (قسمت دوم ) پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 تفکر و سبک زندگی - راه رهایی پایه هشتم

ساعت 15.30 تا 16 آمادگی دفاعی - انقلاب اسلامی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 آمادگی دفاعی - پایه 10- مشترک تمامی رشته ها

ساعت 17 تا 17.30 هویت اجتماعی - پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 1 - پایه 10 - علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 3 - پایه 12 - رشته علوم تجربی

ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 2 -پایه 11- رشته علوم تجربی

شبکه 4

ساعت 7.30 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8.30 درس نگارش 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 10.15 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.45 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 12.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیریک.

ساعت12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت 8 عربی و زبان قرآنی یک پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 عربی و زبان قرآنی دو پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت 15 پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت 15.30 عربی و زبان قرآنی سه پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

نظرات

اخبار مرتبط