1399/09/09-15:48

طواف پیکر شهید فخری‌ زاده در حرم مطهر رضوی

پیکر مطهر دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده شامگاه شنبه در حرم رضوی طواف داده شد. مراسم طواف پیکر شهید محسن فخری‌زاده برای جلوگیری از ازدحام جمعیت بدون اعلام قبلی و عمومی انجام شد.

نظرات

اخبار مرتبط