1399/10/15-14:04

چه زمانی گفتند احمدی‌نژاد خزانه را خالی تحویل داد؟!

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه با اردشیر احمدی گفت:

دروغ گفتند. آقا خزانه خالي است، انبارها خالي است، بدهكار هستيم! چه زماني اين حرف ها را زدند؟ زماني كه داشتند مي رفتند مذاكره كنند. مثل اين مي ماند كه كسي به كشور شما حمله كرده باشد و شما لشكري را براي دفاع مي فرستي و بعد خودت مصاحبه مي كني و مي گويي اين لشكري كه من فرستادم فشنگ ندارند، اسلحه هايشان زنگ زده است، غذا هم به آنها نداده ايم! خب معناي آن چيست؟ بارها ما گفتيم بگوييد كجا؟ اطلاعات بدهيد، دولت به چه كسي و كجا بدهكار است؟ ولي كسي پاسخ نداد، فقط حرف هاي پراكنده زدند. ما به هيچ كس بدهي نداشتيم. اصلا معناي خزانه خالي است، چيست؟ زمان ناصرالدين شاه نيست كه خزانه يك انباري باشد كه طلا و جواهرات برود آنجا و شاه دستور بدهد كه خرج كنيد.

نظرات

اخبار مرتبط