1399/10/15-15:40

دکتر احمدی‌نژاد: دولت را با ۶۰۰ تن طلا تحویل دولت فعلی دادیم

من رئيس جمهور بهتري مي شوم يا فردي كه الان هست؟

شما حتما بهتر مي شويد چون جوان هستيد. اصلا سطح نسل شما با ما فرق مي كند. كاملا متفاوتيد، هم به لحاظ توانايي ها و هم به لحاظ اكتسابات. دايره دانش و اطلاعات و توانمندي هاي شما خيلي بيشتر است. شما داريد در دنياي ديجيتال زندگي مي كنيد فرق مي كند با كساني كه با تلفن هندلي كار مي كردند. تحصيلات شما، مدرسه و دانشگاهي كه مي رويد، فضاي اجتماعي شما متفاوت است. يك فضاي مجازي در مقابل شماست كه بي نهايت است. حتما سطح كار شما بالاتر خواهد بود منتهي بايد يك اصولي را رعايت كنيد. اگر آن اصول را رعايت كنيد حتما موفق مي شويد.

* بخشی از مصاحبه اردشیر احمدی با دکتر احمدی نژاد

نظرات

اخبار مرتبط