1399/10/15-15:45

دکتر احمدی‌نژاد: دولت را با ۱۳۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دولت فعلی دادیم

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه با اردشیر احمدی گفت:

ما از قبل از انقلاب از آمريكا طلب هايي داشتيم، سفارشات سلاح و چيزهاي ديگر داده شده بود كه وقتي انقلاب شد، متوقف شد كه بعد، قرارداد الجزایر را بستند. همين تيمي كه قرارداد برجام را بست. متاسفانه قراداد الجزاير را هم بستند كه در آن هم چيزي گير ما نيامد و بيشتر بدهكار شديم.

غير از شبكه رسمي خود آمريكا، يك شبكه دومي هم در جهان وجود دارد كه خيلي از مقامات كشورها در آن شريك هستند. اينها دلار توزيع مي كنند. درصد مي گيرند، كش (cash money) مي آورند مي دهند. شما يك چك مي دهي از يك حساب در بانك، برمي دارند و كش تحويل مي دهند.

نظرات

اخبار مرتبط