1399/10/15-15:51

چگونه است که احمدی‌نژاد در مجمع، مصلحت را تشخیص می‌دهد و خودش رد صلاحیت می‌شود؟!

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه با اردشیر احمدی گفت:

نام مجمع تشخيص چندان اسم با مسمايي نيست و مطلب را نمي رساند. در تصور عموم اين است كه اعضا مي نشينند و راجع به مسائل كشور بحث مي كنند اما اينگونه نيست. مجمع تشخيص دو كار اصلي دارد. كار اول و مهمترين كارش اين است كه اگر شوراي نگهبان یک قانون مجلس را رد كند و بگويد اين قانون را قبول ندارم زیرا مخالف قانون اساسي و شرع است و در مقابل، مجلس بر درستی قانون اصرار كند و آن را به نفع مردم بداند، آن قانون به مجمع تشخيص مي رود و در آنجا يا به نفع یک طرف راي مي دهد و يا اينكه وسط كار را مي گيرد. مجمع تشخيص در واقع اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس را رفع مي كند. 70-60 درصد آن هم راجع به معاضدت ها و همکاری های قضايي و وام هاي خارجي است. اين يك ماموريت مجمع است. دوم؛ سياست هاي كلان است که دفتر رهبري تنظيم مي كند و بعد به مجمع ميفرستد. مجمع هم بحث مي كند، نظر مشورتي اش را مي دهد. اينگونه نيست كه ما هر روز آنجا بنشينيم كه اگر اقتصاد خراب شد ما در باره آن تصمیم بگیریم!

نظرات

اخبار مرتبط