1399/10/15-16:04

نظر دکتر احمدی‌نژاد درباره پدر و مادر سیاست، سیاست شرافتمندانه و پدرسوخته‌بازی و دروغ و کلک در سیاست!

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه با اردشیر احمدی گفت:

سياست يعني تدبير و مديريت. شما براي زندگي خودتان سياست داريد يا نداريد؟ شما كه تصميم گرفتيد بياييد اينجا با من گفت و گو كنيد، برنامه ريزي كرده ايد يا نه؟ همين طوري گفتيد برويم ببينيم چه مي شود؟ يا برنامه ريزي كرديد؟ اسم اين برنامه ريزي چيست؟ اصلا اسم سياست، تدبير و مديريت است. حالا در سطح اجتماع هم ما نيازمند تدبير و مديريت هستيم. متاسفانه مديريت جامعه، به دعوا بر سر برای قدرت تبديل شده است. اين بد است. آنجاست كه پدرسوخته بازي و كلك و دروغ وارد شده است. اين چيز بدي است. ولي الان اگر شما رئيس جمهور شديد، بايد به مردم راست بگوييد يا دروغ بگوييد؟

نظرات

اخبار مرتبط