1399/10/15-16:11

دکتر احمدی‌نژاد: اگر می‌خواهيد رئيس جمهور بشويد، از همين امروز دائما در دلتان عشق مردم را تقويت كنید

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه با اردشیر احمدی گفت:

اگر مي خواهيد رئيس جمهور بشويد، از همين امروز دائما در دلتان عشق مردم را تقويت كنید. عشق مردم كه مي گوييم عام است. تقسيم بندي نكنيم. ممکن است در عرصه سياسي، ببینید كسي هست كه دارد به كشور ضربه مي زند، شما به گوشش هم مي زنيد اما معنايش اين نيست كه دوستش نداريد. مثل يك پدر كه ممكن است بچه اش را تنبيه هم بكند "دست نزن آتش است" می زند پشت دستش. اينكه پشت دست او مي زند از موضع دلسوزي است چون دوستش دارد مي زند. همه عالم را بايد دوست داشته باشيم. انسانها در راس، بقيه موجودات را هم بايد دوست داشته باشيم، درخت و طبيعت و كوه و جنگل و ... . انسان براي محبت خلق شده است. اگر زماني حس كرديد كه همه را دوست داريد، بين خودتان و خدا و وجدان خودتان، بدانید كه اتفاقات خوبی در زندگي تان مي افتد.

نظرات

اخبار مرتبط