1399/10/20-15:36

اعتراض مال‌باختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به ساختمان بورس

اعتراض مال‌باختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به ساختمان بورس

صبح امروز جمعی از سهامداران معترض مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کردند.

به گزارش دولت بهار، صبح امروز (شنبه) جمعی از سهامداران در مقابل سازمان بورس تجمع کردند. در این تجمع شعار‌هایی علیه سازمان بورس سر داده شد و عده‌ای به ساختمان این سازمان تخم مرغ پرتاب کردند.
 
اعتراض مالباختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به سازمان بورس
اعتراض مالباختگان بورس با پرتاب تخم مرغ به سازمان بورس

 

نظرات

اخبار مرتبط