• خانه
  • اخبار نیش زنبور عسل

اخبار نیش زنبور عسل

واکنش انستیتو پاستور به ادعای درمان کرونا با «نیش زنبور عسل»

واکنش انستیتو پاستور به ادعای درمان کرونا با «نیش زنبور عسل»

انستیتو پاستور ایران اعلام کرد: فردی که مدعی درمان کرونا با نیش زنبور عسل شده، عضو هیأت علمی بازنشسته این انستیتو بوده و ادعاهای صورت گرفته در این ارتباط، در انستیتو پاستور ایران مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته است.

3 ماه پیش