• خانه
  • اخبار مدارس غیردولتی

اخبار مدارس غیردولتی

 نحوه حضور دانش آموزان در مدارس غیردولتی اعلام شد

نحوه حضور دانش آموزان در مدارس غیردولتی اعلام شد

رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای امسال تا زمانی که هنوز وضعیت بازگشایی مدارس به صورت کامل مشخص نشده است اعلام کردیم دریافت هزینه فوق العاده غیرآموزشی از اولیاء ممنوع است گفت: یعنی فع...

3 ماه پیش