• خانه
  • اخبار بازنشستگی

اخبار بازنشستگی

تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است، گفت: در صورت اجرایی شدن این قانون شامل حال بیمه شدکان جدید و افراد کم سابقه می شود.

4 ماه پیش