1399/11/30-18:55

دکتر احمدی نژاد: ما برای چه انقلاب کردیم؟

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی‌نژاد در دیدار با جمعی از مردم گیلان گفت:

ما برای چه انقلاب کردیم؟ انقلاب شد که نظر مردم حاکم باشد. انقلاب شد که دولت، کشور، مجلس همه مال ملت باشد، اختیار مملکت دست ملت باشد. انقلاب کردیم که آزادی باشد، انقلاب کردیم که عدالت باشد. انقلاب کردیم که تک تک مردم ایران عزیز و صاحب اختیار باشند. انقلاب کردیم که بی صداقتی و دزدی و فساد و رشوه ریشه کن شود. انقلاب کردیم که تک تک ملت ایران عزیز و قدرتمند باشد. انقلاب کردیم که فاصله طبقاتی و فقر نباشد.

اگر برای بخشی از مدیریت کشور، صندلی شد هدف، رسیدن به صندلی شد هدف! چه اتفاقی می افتد؟ همین اوضاعی که می بینیم!

دعوا سر این نباشد که عدالت چگونه پیاده شود، ثروت کشور چگونه به نفع مردم استفاده شود، دعوا سر این باشد که چه کسی بر روی کدام صندلی بنشیند و صندلی ها خرید و فروش شود! خب معلوم است که هدف گمشده است.

قرار بود کسیکه به مدیریت می رسد، خودش را وقف جامعه کند، حالا اگر به جایی رسیدیم و دیدیم مردم بدهکارند! "می گفت باید به مدیران کشور بگوییم آقا ما عذر می خواهیم که شما اشتباه کردید! "

وقتی هدف فراموش می شود یا گم می شود، دیگر هر چه حرکت شود، نتیجه قابل توجهی پیدا نمی شود. من در مناظره گفتم مدیرانی آمدند در دولت که همه گفتند ما جزو پابرهنگان هستیم، آخر دولت، تنها چیزی که پر شد، جیب آنها و تنها چیزی که خالی شد، جیب مردم بود. این یعنی هدف گم شده است. وقتی طرف 10 میلیارد تومان خرج می کند تا روی یک صندلی نمایندگی بنشیند، این یعنی هدف گم شده است!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب