1399/12/01-14:28

بی‌تعهّدترین انسان در کره زمین کسی است که کاری را که بلد نیست، بپذیرد

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی‌نژاد در دیدار با جمعی از مردم گیلان گفت:

متأسفم که بگویم بعضی‌ها به نام تعهد، به نام اینکه ما می خواهیم به تعهد اهمیت بدهیم، پست‌های تخصصی را به آدم های ناتوان دادند. به نظر من بی‌تعهّدترین انسان در کره زمین کسی است که کاری را که بلد نیست، بپذیرد. معلوم است که نتیجه اش چه می شود، کار خراب می شود.

باید یک بار دیگر تعریف کنیم که کجا می خواستیم برویم. برخی می گویند ما می خواهیم ژاپن اسلامی شویم، برخی هم می گویند ما می خواهیم مانند آمریکا شویم. واقعا می خواهیم اینطور شویم؟

اینکه چه می خواهیم بشویم، باید یکبار دیگر برای همه ملت بنویسیم. ما قرار بود آزادترین ملت ها بشویم، عزیزترین ملت ها بشویم، عدالت کامل در این سرزمن پیاده شود تا هر کس در ایران زندگی می کند، امنیت خاطر صد در صد داشته باشد، افتخار کند، احساس عزت کند، بهترین اقتصاد را داشته باشیم.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب