1399/12/02-08:15

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه دوم اسفند

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه دوم اسفند

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه دوم اسفند در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش دولت بهار، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای شنبه دوم اسفند را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
فیلتر ها و مایعات موتور خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
سیستم خنک کاری موتور خودرو - رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
کارگاه خوشنویسی - رشته گرافیک -پایه ۱۰- -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
پیاده سازی سیستم اطلاعاتی و طراحی وب - رشته شبکه ونرم افزار - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
دانش فنی تخصصی- رشته ساختمان - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰

 فارسی و نگارش  پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
  علوم تجربی و تفکر پایه ششم
 

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی- تمرین یک از درس شش پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
  زبان انگلیسی-تمرین های درس پنجم  پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی - تمرین یک و دو درس چهار پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
 آموزش معلمان - روایی نتایج سنجش

متوسطه دوم

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها
 

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰
فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس زبان فارسی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸

درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس عربی زبان قران ۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵

درس عربی زبان قران ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵

درس عربی زبان قران ۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۱:۱۵

درس زبان خارجی ۱ پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۴۵

درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی و فیزیک

ساعت۱۲:۱۵

درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵

درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت ۱۵:۰۰
دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب