1399/12/04-14:39

جرم احمدی نژاد، انقلابی ماندن است و دیگر هیچ!

جرم احمدی نژاد، انقلابی ماندن است و دیگر هیچ!

محمدجعفر بهداد

بحث و بررسی درباره رویکرد و عملکرد دکتر احمدی نژاد در جای خود بسيار مهم است، فقط اجمالا ، با تجربه ي سالها مراودات با راهبران جريان مدعي اصولگرايي و نیز با آگاهی کامل نسبت به مناسبات پنهانی و سبک زندگی بسیاری از اینان، با اطمینان عرض می كنم؛ دکتر محمود احمدي نژاد از اینان، قطعاً مومن تر، انقلابي تر، ولايي تر و كارامدتر است ، البته او يك ویژگی ممتاز دارد و آن اينكه در مسیر پی گیری و تحقق اهداف انقلاب اسلامی ، زيرکانه ، مبتكرانه ، پراستقامت و مردمی عمل می کند و لزوماً شيوه هاي كهنه و شکست خورده ی جناحی و باندی را نمی پسندد.

واقعیت هم این است که هرگونه تلاش برای تحقق آرمان های الهی و انسانی، همواره با موجی از دسیسه ها و نقشه هاي پيچيده دشمنان روبه رو می شود که از کار انداختن آن به ابتكارعمل و فريب دشمن نياز دارد و البته احمدی نژاد به لوازم و اقتضائاتش به خوبی مسلط و پایبند بوده است.

دیری نخواهد پایید که همگان درك خواهند كرد احمدي نژاد با چه اشتياق و ایثار و ابتكاری در مسیر حفظ آرامان ها و ارزش های انقلاب مجاهدت کرده و در برابر انواع سنگ اندازی ها و بدخواهی ها تاب آورده است.

بر خلاف اتهام زنی ها، توهم پراكني ها و داستان سرايي های مدعیان بصیرت، احمدي نژاد جز به حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامی و كيان نظام با هدف رفاه مردم و رشد و تعالی جامعه نمي انديشد، وگرنه او بهتر از ديگران ميتوانست ضمن تنازل از آرمان عدالت گرایی و با تظاهر به همدلی با وضع موجود ، در دل رجال و اعاظم جا كند و در کسب موقعیت های به ظاهر رفیع و عزیز از همگان سبقت بگیرد.

با این همه ، توجيه و متقاعد كردن داعيه داران ضدانحراف در این زمان و در میان واهمه پراکنی های بی نام و نشان، ممکن و فایده مند نیست اما ناگفته پیداست که اوضاع فاجعه بار و بغرنج کنونی کشور چقدر با ناسپاسی ها و ناجوانمردی ها نسبت به احمدی نژاد رابطه دارد.

البته برای کسانی که اصالت با «تكليف شناسي» و «تكليف گرايي» در قبال آرمانها و ارزش‌های الهی و انسانی باشد،  شكست و نااميدي و انزواگزینی معنا ندارد.

عدالت را فقط با ایمان، دانایی، نشاط و مقاومت می توان پدیدار و پایدار ساخت و بدین سبب ؛ نهضت ادامه دارد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب