1399/12/24-12:49

سازمان برنامه باید یارانه گاز مایع بدهد

سازمان برنامه موظف شد به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی، یارانه‌ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد. ضمن اینکه وزارت نفت هم 1500 میلیارد ریال برای تامین گاز مایع مناطق محروم در نظر بگیرد.

به گزارش دولت بهار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 با اصلاح بند الحاقی (2) تبصره (1) موافقت کردند.

در بندالحاقی2 اصلاح شده تبصره یک آمده است: وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال‌.پی.‌جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.

وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید. تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌گردد.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکتهای توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.000.000.000) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره 14 این قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.000.000.000) ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.000.000.000) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.

 2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی به‌طور میانگین، یارانه‌ای معادل سی و سه کیلوگرم گازمایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

3- یارانه هرکیلوگرم گازمایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده هرکیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهائی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

4- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاههای توزیع آن را تعیین نماید.

5- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب