1400/02/02-19:08

جهت اطلاع هواداران دکتر احمدی‌نژاد

به گزارش دولت بهار، اخیراً مشاهده شده است که در گوشه و کنار کشور بعضی از علاقه مندان و دوستداران جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برای اعلام طرفداری و دعوت از ایشان جهت اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مبادرت به شعار نویسی و تصویرگری بر دیوارها می نمایند.

ضمن احترام و ارج نهادن به احساسات و عواطف این عزیزان بدین وسیله از همه دوستداران جناب دکتر احمدی‌نژاد قویا تقاضا داریم که این اقدام را متوقف نموده و نسبت به حذف و پاک سازی دیوار نوشته های قبلی اقدام نموده و در عین حال خواسته ها و مطالبات خود را از طرق قانونی و بلا معارض از قبیل شرکت در کمپین جمع آوری امضا و ... دنبال نمایند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب