1400/02/04-21:47

دکتر احمدی‌نژاد: می گویند این حرفها را نزن، ترتیبت را می دهند و حذف و نابودت می کنند!

بعضی‌ دوستان دلسوزانه به من می‌گویند این موارد را عنوان نکنید تا از این فیلترها عبور کنید و بعد هر چه خواستید بگویید. پاسخ من این است که هدف ما برای عبور از فیلترها این است که بتوانیم این حرف ها را بزنیم. ما هم مثل مردم اردبیل صاف و صادقیم. ما می خواهیم کشورمان از ریشه درست شود. ستون خراب است و اسکلت دارد فرو می ریزد، ما نمی خواهیم روی آن را رنگ بزنیم یا گچ بمالیم که واقعیت دیده نشود! ما می‌خواهیم اصلاح شود. اتوبوس دارد به طرف دره می رود، ما نمی خواهیم روکش صندلی هایش را عوض کنیم بلکه می خوایم فرمان را برگردانیم تا در مسیر جاده قرار بگیرد. به من می گویند این حرفها را نزن، ترتیبت را می دهند و حذفت (نابودت) می کنند. من می گویم یک جان دارم، فدای تک تک مردم، استقلال و رفاه مردم ایران است . ما می‌خواهیم وضع نه به صورت تبلیغاتی و ظاهرسازی، بلکه از ریشه درست شود.

➖ دیدار با جمعی از مردم استان اردبیل

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب