1400/03/04-13:05

نطق انقلابی دکتر علیرضابیگی در صحن علنی امروز مجلس

نطق انقلابی دکتر علیرضابیگی در صحن علنی امروز مجلس و اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و درخواست از رهبر معظم انقلاب برای تجدید نظر و صدور حکم حکومتی را ببینید.

نظرات

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب