1400/04/25-16:11

طالبان خوب، طالبان بد!

طالبان خوب، طالبان بد!

سید زهیر مجاهد

بیش از دو دهه مردم از رسانه‌ها شنیدند که طالبان گروه تروریستی است ولی به یکباره در سالهای اخیر تعابیر تغییر کرد و طالبان به دو گروه خوب و بد تبدیل شدند، بَدها بودند که هزاران شیعه افغانستانی را قتل عام کردند (مردها از سن دوازده سال به بالا را از خانواده ها جدا می‌کردند و در کنار دیوار تیرباران)، بدها بودند که دیپلمات های ایرانی را کشتند، بدها بودند که رهبر شیعیان افغانستان را برای مذاکره پذیرفتند و بعد دست و پایش را بستند و مُثله‌اش کردند... بدهایی که القاعده پرورش می‌دادند و هیچگاه معلوم نمی‌شد چطور از دل خوب‌ها خارج می‌شوند و قصد دارند نامِ طالبانِ خوب را بد کنند!

امروز بلندگوها می گویند که بعضی از بدها با لباس طالبان آمدند و دیپلمات ها را کشتند!

آقای شاهسوند (تنها بازمانده واقعه) می گوید لحظاتی پس از کشتار دیپلماتها، مولوی عبدالمنان نیازی (عضو ارشد طالبان‌ِخوب و استاندار وقت شهر مزارشریف) به محل کشتار آمده و جسدها را انتقال داده، در همان شب رادیو بی‌بی‌سی با مولوی نیازی مصاحبه می‌کند، او ادعا می‌کند که هیچ دیپلماتی در کنسولگری ایران نبوده و همه دیپلمات‌ها با حزب_وحدت (حزب شیعیان مورد حمایت ایران) فرار کرده‌اند و اگر کشته شوند تقصیر حزب وحدت است!! (سناریویی عجیب چیده می‌شود تا ایران در مقابل شیعیان افغانستان قرار گیرد!)

مولوی نیازی تا سال نود و چهار جزو طالبان خوب بود و با ایران ارتباط داشت ولی از وقتی ملاعمر کشته شد، طالبان به دو گروه ملارسول و ملااختر تقسیم شدند و ایران از گروه مُلّا اختر حمایت کرد و چون مولوی نیازی در گروه مُلا رسول بود دیگر اسمش در لیست طالبان بد نوشته شد

مولوی نیازی چهره واقعی طالبان است که از نسل کشی شیعیان افغانستان با قدرت دفاع می‌کند، شیعه ستیزی و نگاه سلفی آنان بر کسی پوشیده نیست (گرچه اکنون از اصلاح رویکردهاشان صحبت می‌کنند) آنان در دهه هفتاد ایران را از متهمان ردیف اول برعلیه خودشان می دیدند، لذا در آن سالها فقط دستشان به مردم شیعه (مورد حمایت ایران) میرسید و قتل عام می‌کردند.

امروز اگر مصلحت را درگفتگو با طالبان می‌بینید، لازم است با مردم ایران و متحدان همیشگی (شیعیان افغانستان) هم گفتگو کنید، دلائل و ضرورت ها را واضح بیان کنید، یقینا درک می‌کنند و همراه می‌شوند

دور زدن افکار مردم با پاک‌کردن بخشی از تاریخ و تطهیر افراد (بخاطر مصالح) برای آینده و مسیر انقلاب اسلامی تبعات خوبی در پی نخواهد داشت.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب