1400/07/14-18:01

محمدخانی سرپرست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد

محمدخانی سرپرست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد

سرپرستی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به جناب آقای محمدرضا محمدخانی واگذار گردید.

به گزارش دولت بهار، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد مخبر دزفولی معاون اول محترم رییس جمهور، سرپرستی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به جناب آقای محمدرضا محمدخانی واگذار گردید.

در این حکم جناب آقای محمدخانی رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور با حفظ سمت؛ سرپرست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده گرفتند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب