1400/05/28-22:14

طالبان کابوس مردم افغانستان بودند که بالاخره رخ داد/ تطهیر نکنید!

به گزارش دولت بهار، محمدکاظم کاظمی نوشت:

➖ اظهارنظرهایی دیدم که عزیزانی گفته بودند مردم افغانستان با طالبان همراه شدند و آمریکا را از کشور بیرون کردند و ورود طالبان به کابل، پیروزی مردم افغانستان بر آمریکاست. ای کاش کسی به این عزیزان برساند که درست است سخنان شما مصرف داخلی ]ایران[ دارد، ولی تحریف واقعیت است و مردم افغانستان را عمیقاً می‌آزارد. طالبان انتخاب مردم افغانستان نبودند آن‌ها کابوس مردم افغانستان بودند، کابوسی که بالاخره رخ داد...

➖ حالا بعضی عزیزان می‌کوشند که از معادله پیچیده و چندمجهولی افغانستان، این نتیجه را بیرون بکشند که آمریکا بد بود و شکست خورد. بله آمریکا بد بود، برای کشور ما چیزی به ارمغان نیاورد و اکنون هم معلوم نیست که چه شیطنت‌هایی برای آینده کشور بر روی میز و در کشو میز دارد. ولی برای پذیرش این سخن بدیهی، مردم افغانستان را همدست طالبان نشان ندهید و گروهی را که با جنگ‌افروزی، خشونت، تحجر و تبعیض‌های قومی، ۲۵ سال است روند صلح و آرامش و توسعه کشور را به تاخیر انداخته‌اند، تطهیر نکنید. دولت‌ها و گروه‌ها می‌روند و مردم می‌مانند. این حرف‌ها هم ثبت می‌شود و به زودی موقع محک‌زدن آن‌ها فرامی‌رسد. چیزی نگویید که فردا نتوانید از آن دفاع کنید، به خصوص که در افغانستان نباید هیچ‌گاه تصور کرد که همه چیز تمام شد. در نیم قرن اخیر، عمر میانگین حکومت‌ها در افغانستان، پنج سال بوده است.

به گزارش دولت بهار، کاظمی، شاعر افغانی، عضو گروه علمی برون‌مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او در سال ۱۳۹۵ به عنوان دبیر علمی یازدهمین جشنواره شعر فجر انتخاب شد. همچنین برگزیده نخستین دوره جشنواره شعر فجر در بخش فارسی‌زبانان بود.

«پیاده آمده بودم»، «این قند پارسی، فارسی دری در افغانستان امروز»، «کلید در باز: رهیافت‌هایی در شعر بیدل»، «همزبانی و بی‌زبانی»، «قصه سنگ و خشت»، «کفران»، «گزیده دیوان بیدل» و ... بخشی از آثار ادبی و پژوهشی او به شمار می‌آیند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب