1400/07/27-21:08

الحسود لایسود!

به گزارش دولت بهار، علی اکبر جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت:

خبرگزاری فارس که برای اداره آن از بیت المال استفاده می شود، با انتشار گزارشی اذعان کرده است که دکتر احمدی نژاد و افراد مورد حمایت او در انتخابات پیشین رد صلاحیت شدند، برخی از نزدیکانش محکوم و به زندان افتادند و در آخرین انتخابات ریاست جمهوری نیز او بازهم رد صلاحیت شد، اما آب از آب تکان نخورد.

این ادعا نشان می دهد که انحصار طلبان انتظار داشتند با برخوردهای حذفی و قهرآمیز صورت گرفته علیه خادم ملت ایران، ایشان دست به انجام تحرکات اعتراضی غیر معمول بزند و مردم را به مواجهه یا مقابله با جریان حاکم فرابخواند، و چون چنین نکرد، آنها اکنون مدعی شده اند که احمدی نژاد دیگر برای مردم اهمیتی ندارد.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، به این نکته توجه نداشته است که شرکت نکردن دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، با پائین ترین میزان مشارکت مردم و بالاترین آراء باطله در این انتخابات همراه شد که معنای آن نیز چیزی جز همراهی، همصدایی و همسویی اکثریت قاطع مردم با دکتر احمدی نژاد نیست.

این خبرگزاری ترجیح داده است خود را نسبت به حقیقت تلخ وقوع یافته در انتخابات ریاست جمهوری به جهالت بزند. آنها عدم مشارکت 52 درصد از مردم در انتخابات را به مثابه تکان نخوردن آب از آب تفسیر می کنند در حالیکه اگر مانند کبک سرشان را زیر برف نکنند و با چشمانی باز به جامعه نظر بیندازند، قادر به انکار سیل خروشان پیش روی خود نخواهند بود.

این گزارش خبرگزاری مزبور بوضوح نشان می دهد که جریان تمامیت خواه، اکنون و در پی سفر افتخار آمیز و درخشان دکتر احمدی نژاد به امارات عربی متحده و ابراز محبت شور انگیز انسانها از ملل مختلف به این بزرگمرد نامی و استثنایی، تا چه اندازه تلاش های غیر انسانی صورت گرفته علیه او و همکارانش طی هشت سال و بلکه ده سال گذشته را نقش بر آب دیده است.

آنها هرگونه تلاشی را به عمل آوردند تا به زعم خودشان دکتر احمدی نژاد از چشم مردم ایران و جهان بیفتد و برای همیشه به فراموشی سپرده شود، اما دست قدرت الهی، امروز چیز دیگری را رقم زده است تا آنجا که مردم ایران نه فقط او را فراموش نکرده اند، بلکه بیش از همیشه طالب او هستند و اکسپوی امارات نیز ثابت کرد که جهانیان به دیده احترام و محبتی کم نظیر به او توجه دارند که این خود افتخاری برای ایران و ایرانیان است.

برخلاف ادعای خبرگزاری فارس که گفته است احمدی نژاد و یارانش حسرت دیده شدن دارند، باید گفت چه بخواهید و چه نخواهید خادم ملت ایران در کانون توجه مردم ایران و جهان قرار دارد و این شما هستید که چشمانتان از حسادت ناشی از اقبال جهانی به دکتر احمدی نژاد دارد می ترکد و از شدت عصبانیت به بیان سخنان بیهوده روی آورده اید و البته چاره ای هم جز جویدن زنجیر ندارید!

به فرموده امام عدل و انصاف حضرت علی (ع): الحسود لایسود (حسود بزرگ و بلند مرتبه نمی شود)

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب