1400/07/28-13:32

آیا احمدی‌نژاد دنبال دیده شدن است؟!/ جوانفکر: آب در هاون می‌کوبید!

آیا احمدی‌نژاد دنبال دیده شدن است؟!/ جوانفکر: آب در هاون می‌کوبید!

در دو صحنه داخلی و خارجی، اثبات شد که آنها از این مسیر راه به جایی نبرده اند. انتخابات ریاست جمهوری اخیر که با کمترین مشارکت مردم در طول سالهای پس از انقلاب و بیشترین آراء باطله همراه بود و همچنین اقبال زنان و مردان و بالاخص جوانان از ملل مختلف به دکتر احمدی نژاد در اکسپوی امارات، آب پاکی را روی دست خناسان و بدطینتان ریخت و به آنها یادآور شد که فقط آب در هاون کوبیده اند.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: رسانه های سرسپرده به جریان های طالب قدرت از هر دو جناح سیاسی، مدعی هستند که دکتر احمدی نژاد و یارانش برای دیده شدن تلاش می کنند.

چند نکته از این ماجرا:

الف: قران کریم بر دیدن و شنیدن تاکید بسیار کرده است و حتی به خاطر "ندیدن و نشنیدن"، انسانها مورد سوال و ملامت قرار می گیرند.

اگر کسی دیده و شنیده می شود معنایش این است که او دارای ایده های نو و درخور توجه است که مردم به سخنانش گوش فرامی دهند و برای بهره مند شدن از نظراتش، به او نزدیک می شوند تا هم او را ببینند و هم با دیدگاهها و افکارش آشنا شوند.

بر این اساس می توان گفت که اهل تفکر، تامل، تدبر و صاحبنظران و ایده پردازان، کسانی هستند که به طور طبیعی دیده و شنیده می شوند و هیچکس حق ندارد از این امر ممانعت به عمل آورد.

پرواضح است که تلاش برای "دیده شدن و شنیده شدن"، جرم نیست بلکه هرگونه تلاشی در جهت ممانعت از آن، جرم و اقدامی در ضدیت با حق و مخالفت با دین مبین اسلام و ایستادگی در برابر اراده و خواست عمومی یک ملت یا یک جامعه انسانی محسوب می شود.

ب: در ارتباط با ادعای تمامیت خواهان دایر بر تلاش دکتر احمدی نژاد برای دیده شدن لازم است به چند نکته اشاره کنم:

۱- کسی که دارای کارنامه درخشان عملکردی از سالهای مدید خدمت به مردم و اعتلای کشور است و سوابق روشنی از حق گرایی و سر دست گرفتن ارزش ها و آرمانهای بلند انسانی در سطح جهان دارد و در چشم و دل مردم اقصی نقاط عالم شیرین آمده و مورد محبت آنان است، به طور طبیعی دیده و شنیده می شود.

۲- دکتر احمدی نژاد هیچ رسانه ای جز یک کانال تلگرامی در اختیار ندارد و از داشتن هرگونه رسانه دیگری محروم شده است. هشت سال است که رسانه های مکتوب و مجازی وابسته به هردو جناح اصولگرا و اصلاح طلب و بالاخص صدا و سیما با ناجوانمردانه ترین ترفندها و روش های تبلیغاتی و رسانه ای، کوشیده اند تا به صورت سازمان یافته، وجهه خادم ملت ایران را مشوه ساخته و او را تخریب نمایند، بنابراین همه تلاش ها نه در جهت دیده و شنیده شدن ایشان بلکه در جهت سانسور و به فراموشی سپرده شدن و همچنین آسیب زدن به اعتبار و منزلت ایشان متمرکز بوده است.

۳- مردم ایران سالهاست که در حال تحمل شرایط بسیار سخت و دشوار ناشی از تصمیمات غلط و پرهزینه و ناکارامدی مسئولان نالایق هستند. دکتر احمدی نژاد تنها شخصیتی است که همواره ایده های نو و راهگشای خود را برای نجات انقلاب و مردم و برون رفت از وضع موجود، روی میز گذاشته است، اما دست های پیدا و پنهان عوامل داخلی بیگانه، مستمرا مانع از عمل به این مهم شده است.

۴- ده سال است که جریان فاسد امنیتی، تمام تلاش خود را به کار بسته است تا به هر شکل ممکن برای دکتر احمدی نژاد و یاران و همکاران نزدیکش مشکل آفرینی کند و روحیه و مقاومت آنها را در دفاع از انقلاب و آرمانها و منافع کشور و ملت ایران درهم بشکند. اتهام زنی های شرم آور و محکومیت های قضایی ظالمانه، محدودیت های فراوان سیاسی و رسانه ای همراه با اتهام زنی عناصر معلوم الحال و تحت الحمایه، از جمله این تلاش ها بوده است.

۵- با این همه، در دو صحنه داخلی و خارجی، اثبات شد که آنها از این مسیر راه به جایی نبرده اند. انتخابات ریاست جمهوری اخیر که با کمترین مشارکت مردم در طول سالهای پس از انقلاب و بیشترین آراء باطله همراه بود و همچنین اقبال زنان و مردان و بالاخص جوانان از ملل مختلف به دکتر احمدی نژاد در اکسپوی امارات، آب پاکی را روی دست خناسان و بدطینتان ریخت و به آنها یادآور شد که فقط آب در هاون کوبیده اند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب