1400/09/01-14:17

جبلی اگر دنبال تحول است، سخنان دکتر احمدی‌نژاد را در صداوسیما پخش کند

دولت بهار/ به آقای جبلی، رئیس صدا و سیما پیشنهاد می دهیم اگر واقعا دنبال تحول است، سخنان تاریخی دکتر احمدی‌نژاد در پاسارگاد را در صداوسیما پخش کند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب