1401/03/01-13:11

دیواندری تبرئه شد

 دیواندری تبرئه شد

دکتر علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانکهای ملت و پارسیان تبرئه شد.

دولت بهار/ گزارش منابع غیررسمی حاکیست، دکتر علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانکهای ملت و پارسیان تبرئه شده و دادگاه حکم برائت وی از اتهامات را صادر داده است.

منتظر اطلاع رسانی دستگاه قضا درباره این پرونده و محکومان نهایی هستیم.

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب