1401/03/01-23:39

اعتراض جوانفکر به ممنوع الخروجی غیرقانونی

به گزارش دولت بهار، علی اکبر جوانفکر در یادداشتی با عنوان "فراتر از قانون!" نوشت:

قریب پنج ماه است که نهاد اطلاعاتی و امنیتی، اینجانب را ممنوع الخروج کرده و بدون هرگونه توضیحی، حقوق شهروندی ام را سلب کرده است.

نهاد مزبور، این تصمیم را پس از سفر موفق دکتر احمدی نژاد به امارات برای بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو‌ ۲۰۲۰ و انعکاس گسترده رسانه ای آن در ایران ‌و جهان اتخاذ کرده است.

بر طبق قانون، فقط بازپرس می تواند حکم به ممنوع الخروج بودن افراد بدهد و قاضی دادگاه نیز باید مراتب را به دادستان کل کشور اعلام نماید.

پیش از این آقای محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه، به قضات و همکاران خود در دستگاه قضایی متذکر شده است که در صدور احکامی نظیر ممنوع‌الخروجی، فقط باید بر اساس تشخیص خود و نه ضابطین عمل کنند.

آیا ممنوع الخروج کردن افراد بدون طی تشریفات قانونی از سوی ضابطین و نادیده گرفته شدن دستور رئیس قوه قضاییه را می توان به معنای اقدام خود سرانه و زورمندانه ضابطین تلقی کرد؟ اگر چنین است از این رفتار غیرقانونی و تضییع کننده حقوق شهروندی به کجا باید شکایت برد که امید به رسیدگی وجود داشته باشد؟

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب