1401/03/01-23:54

استعفای ارزشمند رئیس یک مرکز بهداشت

به گزارش دولت بهار، انور قادری، رئیس مرکز بهداشت اشنویه در متن استعفای خود، عدم توجه به نظرات فنی کارشناسان ستادی، مقدم بودن روابط بر ضوابط و قوانین کاری و همچنین حاکم شدن جو تملق و چاپلوسی در مناسبات اداری را دلیل استعفای خود دانسته است!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب