1401/03/02-16:15

پرورش مرغ در آستانه فاجعه!

دولت بهار/ جوجه‌ یکروزه را هزار تومن هم نمی‌خرند، مرغ‌های مادر باید نابود شوند!

مزارع مرغ مادر، به عنوان پایه اصلی تولید مرغ گوشتی بدلیل عدم جذب جوجه یکروزه توسط تولیدکنندگان مرغ گوشتی، کمیابی و گرانی نهاده‌ها و بالا بودن قیمت تمام شده، تقاضای حذف مرغ مولد را دارند!

با این روند، بحران قریب الوقوع در تامین گوشت مرغ و چالش در امنیت غذایی قطعی است.

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب