1401/03/27-14:01

دستخط مرحوم ناصر چشم آذر در کتاب هدیه شده به دکتر احمدی‌نژاد

به گزارش دولت بهار، کاظم علیرضا نوشت:

بین کتاب های آقای احمدی نژاد پرسه می‌زدم که کتابی از ناصر چشم آذر دیدم!

متعجب شدم که چرا باید کتاب یک موزیسین و آهنگساز اینجا باشه!

کتاب رو باز کردم دستخط هنرمند و  پیام هدیه کتاب به دکتر رو دیدم. 😍

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب