1401/09/01-21:32

 این نان را شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در دامن نظام گذاشت! + فیلم

به گزارش دولت بهار، دکتر علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت:

در موضوع بلوچستان سه هفته بود می گفتند اینها تجزیه طلب بودند، داعش و از قبیل این حرف ها بودند. اینها را شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور می گفت.

نماینده چابهار خواست در مجلس صحبت کند، داد و بیداد برخی نماینده ها بلند شد که اینها تجزیه طلب بودند و فلان بودند.

هفته گذشته نماینده ای از طرف رهبر انقلاب به زاهدان رفتند و اعلام کردند اینها بیگناه بودند و شهید و جانباز محسوب می شوند.

این نان را شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در دامن نظام گذاشته. رهبری گزارشات اینها را قبول نکردند و خودشان نماینده ای فرستادند تا موضوع زاهدان را پیگیری کنند که معلوم شد آنها بیگناه از دنیا رفتند و نهایتا آنها شهید و جانباز اعلام شدند.

پس چه کسی این وسط دروغ گفته که اینها ضدانقلاب تجزیه طلب و تروریست بودند؟

رهبری با این کار به آنها گفتند شما بیخود می کنید این اتهام را به مردم خودمان می زنید.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب