1399/06/26-17:06

تورم به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی در حال افزایش است

تورم به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی در حال افزایش است

بهاءالدین حسینی هاشمی با بیان این که مردم تحمل تورم بیشتر را ندارند، خاطرنشان کرد:متأسفانه تورم به دلیل کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی در حال افزایش است.

به گزارش دولت بهار، بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران عنوان کرد :مردم تحمل تورم بیشتر را ندارند. اکنون همه در بحران هستند و قدرت خرید اقشار و دهک های پائین در حال متوقف شدن است و تنها برای خرید موادغذایی و اقلام ضروری اقدام می کنند.

وی گفت :براین اساس پائین بودن درآمد باعث کاهش تقاضا شده و این تورم تبدیل به تورم همراه با رکود می شود که آزاردهنده است و تعطیلی کارگاه ها، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری را به دنبال دارد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران گفت:اقتصاد باید پویا باشد و بخش تولید تقویت و بخش تقاضا را تحریک کند. زمانیکه تقاضای نقدی برای کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خیلی کم است نیاز به اعتبار بانکی داریم.

حسینی هاشمی افزود:اگر منابع موردنیاز اعتبار بانکی در بازار بورس مصرف شوند، تحریک تقاضا را کم و رکود را در کشور افزایش می دهد. متأسفانه تورم به علت کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی در حال افزایش است.

نظرات

اخبار مرتبط