1401/10/17-00:38

 نصف مردم ایران دچار فقر غذایی‌اند

به گزارش دولت بهار، سال بعد بحران ارزی محتمل و تورم فشار هزینه به تورم خلق پول و کسری بودجه اضافه خواهد شد. یعنی برای اولین بار در اقتصاد ایران برای سه سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد خواهیم داشت. همچنین برای ۷امین سال متوالی تورم خوراکی‌ بیشتر از تورم کل بوده و افت محسوس پس انداز سرانه در کنار نبود افقی برای رشد درآمد سرانه،حاکی از عدم وجود سپر تورمی برای خطرناک‌ترین نوع تورم، یعنی تورم خوراک است.

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب