1401/11/01-13:27

مسئولانی که ساده لوحانه بازی روس ها را خوردند باید پاسخگو باشند

به گزارش دولت بهار، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی گفت:

متاسفانه، ما الآن در زمستان سخت دیپلماسی ایران و اروپا به سر می بریم و همه کانال های تنش زدایانه مسدود شده و سیاست های چالشی دنبال می شود.

من معتقدم که اگر حساسیت اروپا و افکار عمومی آنان به اوکراین نبود، هیچ وقت این اجماع علیه ایران شکل نمی گرفت و مسئولانی که ساده لوحانه بازی روس ها را خوردند باید پاسخگو باشند.

نکته تلخ ماجرا هم این است که کسانی که با نفرت پراکنی سیاست خارجی را به این سمت بردند، هنوز در جایگاه سخنوری هستند اما، کسانی که دلسوزانه هشدار می دادند منافع کشور قربانی نشود، مغضوب افراطی ها هستند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب