1399/07/03-21:08

آیا با روحانی به سمت دلار ۴۵ هزار تومانی می‌رویم؟!

 آیا با روحانی به سمت دلار ۴۵ هزار تومانی می‌رویم؟!

به گزارش دولت بهار، دلار امروز ۲۸۷۰۰ تومان شده و به سرعت به مرز روانی ۳۰ هزار تومان نزدیک می‌شود.

با روند فعلی یک هفته پس از فعال شدن ماشه و زمانی که روحانی وعده پیروزی داده بود، ارزش پول ایران و قدرت خرید مردم به سقوط تاریخی دچار شده و دلار کانال ۳۰ هزار تومان را درخواهد نوردید.

براساس تحلیل کارشناسان قیمت دلار ۶ تا ۷ هزار تومان و گرانی فعلی عمدی است اما گفته شده مقامات دولتی دلار ۴۵ هزار تومانی را هم بعید ندانسته‌اند.

قیمت دلار همواره در لایحه بودجه سنواتی مشخص می‌شد و دولت نمی‌توانست مازاد بر آن را هزینه کند، اما گویا دولت روحانی مطلق العنان هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد و کسی جلودارش نیست.

➖ جلوی فاجعه را بگیرید!

نظرات

اخبار مرتبط