1402/01/17-11:41

مصایب کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی

به گزارش دولت بهار، دکتر مرتضی افقه نوشت:

بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با کسری بودجه‌ای حول و حوش ۲۵۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۴۰۰هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد. معنا و مفهوم این عدد، یعنی اینکه شاخص‌های اقتصادی در سال آینده هم با نزول مستمر مواجه خواهد شد.

جالب اینجاست، فردی این خبر را رسانه‌ای کرده که خودش نماینده مجلس است و در کمیسیون تلفیق و اقتصادی حضور دارد.

باید از ایشان پرسید، چرا با اینکه می‌دانید، کسری بودجه بالا احتمال وقوع دارد، باز هم مجلس سقف بودجه را افزایش داده است.

مگر افزایش سقف بودجه معنای دیگری جز کسری بودجه دارد؟

طبیعی است زمانی که درآمدهای نفتی قطع شود یا بسیار بسیار محدود شود از سوی دیگر جایگزینی هم برای درآمدهای نفتی تدارک دیده نشده باشد، کسری بودجه بالا شکل می‌گیرد.

اساسا پس از سال ۹۷ تا به امروز دولت هر مسیری که در برابر داشت را برای درآمدزایی امتحان کرده است، از یک طرف مالیات‌ها را افزایش داد، از سوی دیگر اوراق منتشر کرد و فروخت.

ضمن اینکه هم استقراض کرد و هم اموال و دارایی‌های خود را به فروش رساند تا بخشی از نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند.

این موارد همه ظرفیت‌هایی است که دولت برای جایگزینی نفت مطرح کرده است.

طبیعی است تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و درآمدهای نفتی شکل نگیرد، دولت نمی‌تواند اقدامی برای تامین درآمدهایش صورت دهد. بنابراین هر سال دریغ از پارسال، اقتصاد ایران با کسری بزرگ بودجه مواجه می‌شود.

این کسری بودجه‌ها اما در حکم چاه‌های ویلی هستند که دولت و اقتصاد را به سمت سقوط می‌کشاند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب