1402/06/31-15:41

رده‌بندی کشورها بر اساس تعداد و کیفیت دانشگاه‌ها

به گزارش دولت بهار، آمریکا با ۵۶ دانشگاه زیر ۱۰۰ در رتبه اول قرار دارد و انگلیس و استرالیا با به ترتیب ۸ و ۷ دانشگاه زیر ۱۰۰ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ایران هم با ۲ دانشگاه ۵۰۰-۲۰۱ و ۱۰ دانشگاه ۱۰۰۰-۵۰۱ در رتبه ۳۴ قرار دارد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب