1399/08/10-23:41

بررسي نحوه واگذاري‌ها در تحقيق و تفحص از منطقه آزاد قشم

نماينده بندرعباس در مجلس هدف از تحقيق و تفحص منطقه آزاد قشم را بررسي شائبه‌هاي مربوط به واگذاري‌ها اعلام كرد.

به گزارش دولت بهار، احمد مرادي در گفتگو با خبرگزاري خانه ملت با اشاره به موافقت نمايندگان با تحقيق و تفحص از عملكرد منطقه آزاد قشم اظهار كرد: به دنبال راي نمايندگان، همراهي مجمع نمايندگان استان هرمزگان و به استناد ماده 212 آيين نامه داخلي مجلس، تحقيق و تحفص از منطقه آزاد قشم كليد خورد. هدف از اين تحقيق و تفحص شفاف‌سازي عملكرد مالي منطقه آزاد قشم، ميزان تحقق اشتغال و توليد، نحوه واگذاري‌ها و تغيير كاربري‌ها است.

وي افزود: به‌دنبال راي مجلس به اين تحقيق و تحفص، كارگروهي زير نظر كميسيون اقتصادي كار تحقيق و تفحص را آغاز خواهد كرد و دستگاه‌هاي مربوط موظفند تمام اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار مجلس قرار دهند.

وي با قدرداني از مجمع نمايندگان هرمزگان به منظور همراهي با اين طرح تحقيق و تفحص، افزود: دولت توجهي به تخلفات منطقه آزاد نداشته و بايد پاسخگوي اين اهمال و سهل‌انگاري باشند تا بيت‌المال حفظ و از ادامه اين بي‌عدالتي‌ها در حق مردم جلوگيري شود.

وي بيان كرد: قشم نه به عنوان يك مركز توليدي و صنعتي بلكه به عنوان حياط خلوت است به همين دليل اين منطقه جولانگاه تصرف در اموال بيت المال و خوش خدمتي به افراد خاص شده است.

نائب رئيس كميسيون انرژي مجلس به خانه ملت گفت: اطمينان مي‌دهم براي كشف تخلفات احتمالي نهايت دقت را به عمل خواهم آورد تا ضمن بررسي شاخص‌هاي عملكردي در حوزه‌هاي اقتصادي و مالي، نحوه واگذاري و تغيير كاربري اراضي و وضعيت شركت‌هاي وابسته به منطقه آزاد قشم به طور شفاف رسيدگي كنم.

نظرات

اخبار مرتبط